Rettssaker

Skal saken behandles i rettsapparatet, bistår vi våre klienter med sakførsel for domstolene. Dette inkluderer utarbeidelse av stevning og tilsvar, behandling av saken for forliksrådet, bistand ved rettsmegling, samt gjennomføring av hovedforhandling og eventuell ankebehandling.

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt!

Ring oss på tlf. 97 47 47 47 eller klikk her for å komme til vårt kontaktskjema: