Type text here

Velkommen til Advokatfirmaet Wiegaard

Enkelt sagt er vår målsetning som din advokat å bidra til å finne den beste løsningen på saken - både juridisk, forretningsmessig og personlig - for deg som klient.

Konkret innebærer dette å arbeide aktivt for å oppnå en best mulig avtale i en kontraktsforhandlingssituasjon, etablere en best mulig argumentasjon overfor en motpart, f.eks. en offentlig myndighet, inngå et best mulig forlik, få et best mulig resultat i en rettssak hvis en rettssak viser seg å være nødvendig, mv.

I prosessen frem mot denne målsetningen tilbyr vi profesjonell, personlig og effektiv sakshåndtering.

SKRIV TIL OSS