Generell forretningsjus

Næringsdrivende har ofte behov for å få avklart problemstillinger av rettslig og kommersiell natur, som reiser seg i den løpende driften. Spørsmålene kan for eksempel gjelde selskapsrettslige forhold, inkasso, avtaleforhold og relasjonen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Uten egen juridisk-faglig kompetanse, er det gunstig å få en advokat med allsidig bakgrunn og erfaring, til å vurdere slike spørsmål. Komplekse saker vil ofte kreve en bred gjennomgang, men vi legger vekt på at enklere saker kan drøftes på en uformell og effektiv basis.

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt!

Ring oss på tlf. 974 74 747 eller klikk her for å komme til vårt kontaktskjema.