Selskapsforhold

Overfor små og mellomstore selskaper bistår vi bl.a. med etablering og registrering av virksomheter, utforming og endring av vedtekter, utforming av aksjonæravtaler, føring av selskapets aksjeeierbok, innkalling til, og gjennomføring / ledelse av, ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger, samt enklere omdannelser og sammenslåinger av selskaper.

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt!

Ring oss på tlf. 974 74 747 eller klikk her for å komme til vårt kontaktskjema.