Priser

Generelt

Vi tilbyr advokattjenester av høy faglig kvalitet til konkurransedyktige priser. 

 

Vi beregner vårt honorar med utgangspunkt i en timepris på kr. 2 400 pluss mva. pr. time, dvs. kr. 3 000 inkl. mva.

 

Prisen kan variere noe - mellom kr. 2 200 til kr. 2 800 eks. mva., dvs. kr. 2 750 til kr. 3 500 inkl. mva. - avhengig av sakstype, sakens kompleksistet, de verdier som står på spill i saken, mv.

Ved inngåelse av rammeavtaler og for enkelte sakstyper / oppdrag kan vi enes om en lavere pris. Utlegg i anledning av saken, som f.eks. tinglysingsgebyr eller det gebyret domstolen tar for å behandle en sak, kommer i tillegg.

Vi er opptatt av at du som klient skal vite hva advokatbistanden koster.

 

Vi gir derfor prisoverslag, og vi avtaler gjerne fastpris på oppdraget.

 

Fastpris på testament og fremtidsfullmakt er følgende:

 

  • Testament: fra kr. 5 400 inkl. mva

 

  • Fremtidsfullmakt: kr. 3 900 inkl. mva

 

  • To fremtidsfullmakter: kr. 5 900 inkl. mva

 

Disse fastprisene gjelder for normaltilfeller. Ved spesielt omfattende eller kompliserte forhold gjelder vanlig timepris.

 

Vi gjør det klart fra hvilket tidspunkt det påløper kostnader. Det koster ingenting å kontakte oss for en foreløpig, uformell dialog om din sak.

Når vi påtar oss et oppdrag, setter vi opp og oversender deg en oppdragsbekreftelse i samsvar med Advokatforeningens retningslinjer.

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt! Ring oss på tlf. 974 74 747 eller klikk her for å komme til vårt kontaktskjema.

Forsikringsdekning

Kostnadene ved å bruke advokat kan i en del typer saker være dekket av din forsikring, f.eks. er advokatutgifter knyttet til tvister om kjøp av boliger for en stor del dekket under de fleste hjemforsikringer. De nærmere betingelsene for dekning av advokatutgifter vil fremgå av forsikringsvilkårene. Når du kontakter oss, avklarer vi om din forsikring dekker advokatutgifter. Gjør den det, håndterer vi kontakten med forsikringsselskapet.

Fri rettshjelp

Hvis klientens inntekt og formue er lav, kan advokatutgiftene - i enkelte sakstyper - være dekket av det offentlige gjennom ordningen med fri rettshjelp. Klienten vil vanligvis måtte dekke en mindre egenandel. Fri rettshjelp kan bestå i fritt rettsråd, som omfatter juridisk rådgivning, og fri sakførsel, som omfatter saker for domstolene. Når du kontakter oss, avklarer vi om ordningen kan være aktuell for deg, og er den det, søker vi om å få innvilget fri rettshjelp.

Kurs

Prisen på kurs avtales også særskilt for hvert enkelt tilfelle.