Kontrakter

Kontrakten er en integrert del av ethvert forretningsforhold, og vi yter bistand i alle faser der partenes avtalemessige rettigheter og plikter står sentralt: kontraktsutforming, kontraktsforhandlinger, kontraktsfortolkning, samt tvisteløsning i saker med utgangspunkt i uenighet om partenes avtalte forpliktelser. Vi bistår også med å utvikle standardkontrakter og avtalemaler.

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt!

Ring oss på tlf. 974 74 747 eller klikk her for å komme til vårt kontaktskjema.