Fast eiendom, bolig- og husleiespørsmål

Juridiske spørsmål i tilknytning til fast eiendom kan oppstå i en lang rekke sammenhenger og vi bistår bl.a. ved følgende forhold:

  • Kjøp og salg av fast eiendom, herunder tvister ved kjøp av boliger og fritidseiendommer
  • Inngåelse av kontrakter om nyoppføring av boliger og fritidseiendommer
  • Tvister om utføring av håndverkertjenester på eiendommen
  • Naboforhold
  • Seksjonering og annen deling av eiendommer
  • Husleieforhold

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt!

Ring oss på tlf. 974 74 747 eller klikk her for å komme til vårt kontaktskjema.

EIENDOMSMEGLING

 

Eiendomsmegling – lokalkunnskap i fokus

 


Advokatfirmaet Wiegaard tilbyr også eiendomsmegling. Vi har bred lokalkunnskap og kjenner eiendomsmarkedet i området godt. Vi har meglet en rekke eiendommer i bydelen, bl.a. i Vestgrensa, Blindernveien og Tåsenveien. Vi står på for at salget skal bli best mulig og sitter med interessentlister, dvs. en oversikt over potensielle kunde allerede før eiendommen legges ut for salg.

 


Eiendomsmegling gjennom advokat sikrer at alle juridiske forhold i prosessen blir ivaretatt på en nøyaktig og profesjonell måte.

 


Våre priser på eiendomsmegling er konkurransedyktige – innhent tilbud fra oss dersom du vurdere å selge din bolig. Vi kommer også på hjemmebesøk med tanke på å gi en verdivurdering. Dette er gratis.