Fast eiendom, bolig- og husleiespørsmål

Juridiske spørsmål i tilknytning til fast eiendom kan oppstå i en lang rekke sammenhenger og vi bistår bl.a. ved følgende forhold:

  • Kjøp og salg av fast eiendom, herunder tvister ved kjøp av boliger og fritidseiendommer
  • Inngåelse av kontrakter om nyoppføring av boliger og fritidseiendommer
  • Tvister om utføring av håndverkertjenester på eiendommen
  • Naboforhold
  • Seksjonering og annen deling av eiendommer
  • Husleieforhold

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt!

Ring oss på tlf. 974 74 747 eller klikk her for å komme til vårt kontaktskjema.