Personvern / personopplysninger / informasjonssikkerhet

Rettslige spørsmål knyttet til personvern og personopplysninger er et spesialområde for Advokatfirmaet Wiegaard. Vi har bred erfaring med å vurdere de juridiske sidene av håndtering av persondata. Dette inkluderer bl.a. spørsmål om lovligheten av videoovervåking, lagring og annen behandling av personopplysninger (f.eks. om ansatte), overføring av personsensitive data til utlandet, samt rettslige krav til informasjonssikkerhet.

Advokat Wiegaard var den første advokaten i Norge som ble autorisert som personvernombud av Datatilsynet, og vi påtar oss rollen som personvernombud for klienter.

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt!

Ring oss på tlf. 974 74 747 eller klikk her for å komme til vårt kontaktskjema.