Firmaprofil


Enkelt sagt er vår målsetning som din advokat å bidra til å finne den beste løsningen på saken - både juridisk, forretningsmessig og personlig - for deg som klient. Konkret innebærer dette å arbeide aktivt for å oppnå en best mulig avtale i en kontraktsforhandlingssituasjon, etablere en best mulig argumentasjon overfor en motpart, f.eks. en offentlig myndighet, inngå et best mulig forlik, få et best mulig resultat i en rettssak hvis en rettssak viser seg å være nødvendig, mv. I prosessen frem mot denne målsetningen tilbyr vi profesjonell og effektiv sakshåndtering.

Relasjonen mellom deg, som klient, og advokatfirmaet, som rådgiver, skal være basert på tillit. Dette understrekes av at vi har taushetsplikt om det som blir kjent for oss under arbeidet med saken. Vi vektlegger derfor at rådgivningen har et personlig preg og en ubyråkratisk form. Ofte har saken, prosjektet eller problemstillingen som bistanden gjelder, sider som ikke bare er rent rettslige, men også kommersielle eller menneskelige. Som din advokat søker vi å se totaliteten i det oppdraget du som klient legger frem for oss, og vi tar mål av oss å tenke helhetlig i vår bistand.

Advokatfirmaet Wiegaard eies og drives av advokat Alf Marcus Wiegaard. Wiegaard har bred erfaring både fra offentlig og privat virksomhet, og har bl.a. arbeidet som advokat gjennom flere år i Advokatfirmaet DLA Piper. Wiegaard er medlem av Den Norske Advokatforening. Alle oppdrag utføres i samsvar med Advokatforeningens retningslinjer og overensstemmende med forskriftsbestemte regler for god advokatskikk.