Familie / arv / skifte

I "familiesfæren" kan det reise seg en mengde juridiske spørsmålsstillinger som det er sentralt å få vurdert og håndtert profesjonelt. Vi bistår med rådgivning bl.a. innen følgende temaer:

 • Opprettelse, tinglysing og fortolkning av ektepakter
 • Opprettelse og fortolkning av testamenter
 • Særeie
 • Samboeravtaler
 • Regulering av forholdet til særkullsbarn
 • Dødsboskifte / arvefallsspørsmål
 • Søknad om separasjon / skilsmisse
 • Skifte av felleseie
 • Spørsmål om partenes rettigheter ved avslutning av ugift samliv
 • Foreldreansvar
 • Spørsmål om daglig omsorg for felles barn / samværsavtaler

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt!

Ring oss på tlf. 974 74 747 eller klikk her for å komme til vårt kontaktskjema.